Werking scholengemeenschap

Decretale kerntaken van een SG herleiden wij tot 5 beleidsdomeinen:

 • Ordening rationeel onderwijsaanbod
 • Middelenbeleid
 • Personeelsbeleid
 • Beleid rond objectieve leerlingenoriëntering
 • Schoolgebouwen en infrastructuur

 

Interne samenwerkingsverbanden:

 • Aankoopbeleid
 • Ad hoc
 • ICT-beleid
 • Nascholingsbeleid
 • Pedagogische en didactische ondersteuning
 • Veiligheid en preventiebeleid
 • Zorg

 

Externe samenwerkingsverbanden:

 • BaSO-project (BaO, CLB, DPB, KHBO, SG Sint-Maarten)
 • CLB Brugge(n)
 • Gezondheidsbeleid op school (CLB, DPB, LOGO, SG Sint-Maarten)
 • Hoger onderwijs
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen
 • LOP
 • Nascholingscentra
 • Preventiedienst Stad Brugge
 • Samenwerkingsverband Welzijnsinstellingen en Onderwijs regio Brugge: time-outproject Blink!, leerrecht, huiswerkbegeleiding ’t Scharnier.